img

Valsts prezidents: jāstiprina valsts zāļu rezervju sistēma  - LV portāls

Avots: https://lvportals.lv/dienaskartiba/364256-valsts-prezidents-jastiprina-valsts-zalu-rezervju-sistema-2024

Runājot par zāļu finansiālās pieejamības plānu, Valsts prezidents vērsa uzmanību, ka, ieviešot pasākumus zāļu pieejamības nodrošināšanai, ir jāveido atklāta diskusija, lai tajā savlaicīgi var piedalīties visas iesaistītās puses. Rezultātā ieguvējiem ir jābūt pacientiem. 

Valsts prezidents un veselības ministrs bija vienisprātis, ka ir nepieciešams steidzami pilnveidot zāļu rezervju sistēmu. “Sagaidu, ka Latvijā tiks stiprināta un izveidota uzticama valsts zāļu rezervju sistēma. Novērtēju, ka Veselības ministrija pie šī jautājuma strādā, vērtējot arī citu valstu pieredzi, taču sagaidu drīzu rezultātu,” pauda E. Rinkēvičs.  

Tikšanās laikā Valsts prezidents informēja veselības ministru par reģionālo vizīšu laikā uzklausītajiem Latvijas iedzīvotāju jautājumiem, tai skaitā par veselības pakalpojumu un ārstnieciskā personāla pieejamību. “Pozitīvi vērtēju ideju par slimnīcu tīkla sakārtošanu, lai konkrēti noteiktu, kur un kādi veselības aprūpes pakalpojumi Latvijā būs pieejami reģionos, kā arī sistemātiski uzlabotu visu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Plānojot pārmaiņas, svarīgi iedziļināties konkrētos gadījumos un rast ilgtermiņā izdevīgus risinājumus,” uzsvēra E. Rinkēvičs.