Pētersone: Kovids parādīja, kas varēja būt, ja nenāktu palīgā privātās ārstniecības iestādes

Avots: https://xtv.lv/rigatv24/video/AbGLjvg6NOr-petersone_kovids_paradija_kas_vareja_but_ja_nenaktu_paliga_privatas_arstniecibas_iestades

Komentāru sniedz Ināra Pētersone, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore.