img
KOMPENSĒTAS JAUNAS ZĀLES SIRDS MAZSPĒJAS ĀRSTĒŠANAI

Avots: https://sirdsmazspeja.lv/news/kompensetas-jaunas-zales-sirds-mazspejas-arstesanai/

Saskaņā ar kompensācija nosacījumiem, medikamentu izraksta kardiologs saskaņā ar P. Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas centra, Rīgas Austrumu KUS, Daugavpils Reģionālās slimnīcas vai Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologu konsīlija slēdzienu pacientiem ar samazinātu sirds (kreisā kambara) izsviedes frakciju <45%, kuri pēdējo 6 mēnešu laikā hospitalizēti sirds mazspējas dekompensācijas dēļ un ir pielietota i/v diurētiķu terapija.

Paredzamais pacienta līdzmaksājums ~ 14,00 EUR mēnesī.

Vairāk par medikamentu jautājiet savam ārstam un uzziniet te: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/verquvo-epar-product-information_lv.pdf