img
Andris Veselovskis: ŠĶIRŠANĀS NAV OBLIGĀTA

(Dalos pieredzē no sarunām ar klientiem.)
Bieži cilvēki daudzus gadus pēc šķiršanās saprot, ka tas pirmais partneris nemaz nebija tik slikts kā šķiršanās brīdī likās. Ir pietrūcis zināšanu un iemaņu, kā risināt konfliktus. Partneri ir gaidījuši viens no otra pārāk daudz. Vēlāk cilvēki skatās uz šķiršanos kā uz kļūdu.
Ja cilvēks atnāk uz psihoterapijas konsultācijām, bieži izdodas ģimeni saglabāt un izveidot pietiekami labas attiecības. Ir iespējams iemācīties risināt konfliktsituācijas, neiznīcinot vienam otru. Ir iespējams sadzīvot ar partneri, kurš ir atšķirīgs. Attiecībās nav visu laiku jācieš un jāmokās- tā nav verdzība. Skolās nemāca prasmes veidot attiecības. Mūsdienās ir daudz iespēju mācīties. Grāmatas, kursi, individuālās un pāru konsultācijas.
Parasti es cenšos nedot padomus. Taču žēl redzēt, ka sabrūk ģimenes, kuras varētu veiksmīgi saglabāties.
Mans ieteikums. Pirms šķiraties, parunājiet ar cilvēkiem, kuriem ir izdevies saglabāt labas attiecības daudzu gadu garumā. Parunājiet ar psihoterapeitu. Iespējams, ka jūs varat pārvarēt krīzi bez šķiršanās.
Lai visiem labi,