img
Veselības aprūpe mājās

Avots: https://www.vca.lv/visi-pakalpojumi-vca/arstnieciba/veselibas-aprupe-majas.html

Veselības aprūpe mājās ir iespēja saņemt sertificētu speciālistu veiktas medicīniskās manipulācijas. Tā ir būtiska pacientiem pēc operācijām, traumām, slimībām, kad nepieciešama papildus medicīniskā aprūpe, bet ierašanās ārstniecības iestādē nav iespējama.

Priekšrocība - kvalificēts medicīnas pakalpojums pacientam drošā un pierastā vidē. Atvieglo aprūpi gadījumos, kad pacienta pārvietošanās ir ierobežota vai neiespējama. Sniedz atbalstu pacienta tuviniekiem hronisku slimību slimnieku aprūpē.

Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas, kuri atbilsts 2018.gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība. Tā ir medicīniskā aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta pamatojoties uz ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapa Nosūtījums veselības aprūpei mājās, 94. pielikums Mk 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265). 

Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Papildus informācija Nacionālā Veselības dienesta mājaslapā šeit https://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupe-majas-0