img
Tāda izvēle – patriotiskums un pilsoniska atbildība

Avots: https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/562569-tada-izvele-patriotiskums-un-pilsoniska-atbildiba

Akcija ”Ķeram svešos Latvijas dabā!” pievērsusi lielu uzmanību bīstamajām invazīvajām sugām mūsu florā un faunā, tāpēc daudzi atsaukušies aicinājumam ziņot par to atradnēm dabā.

Šādu ziņojumu lielo nozīmi uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature Invazīvo sugu nodaļas vadītāja Santa Rutkovska. Viņa skaidro: lai atrastu iedarbīgākās metodes bīstamo vai potenciāli bīstamo sugu neielaišanai savā teritorijā vai arī to izplatības mazināšanai, vajadzīga pēc iespējas apjomīgāka un precīzāka datu bāze. Tādu nav iespējams izveidot bez plašas sabiedrības iesaistes. Katru ziņojumu, kuram klāt arī fotogrāfija un iesniedzēja vārds un kontaktinformācija, izskata zinātnieki. Orientēties augu daudzveidībā nav vienkārši pat tam, kurš rūpīgi izstudējis Invazīvo sugu pārvaldnieka mājaslapu www.invazivs.lv., tāpēc ir gadījumi, kad ziņojumi ir jāprecizē. Šādu neskaidrību gadījumā  informācija tiek pārbaudīta, zvanot vai rakstot ziņotājam. 

Piemēram, puķu sprigani pirms ziedēšanas var sajaukt ar vietējo sugu – meža sprigani, kurai ir dzelteni ziedi; puķu spriganei – rozā. Citu lekno lapu īpašnieku vidū nezinātājs pirmajā mirklī var neatpazīt arī ošlapu kļavu vai krokaino rozi sajaukt ar kādu no daudzajām mežrozīšu sugām.  

Vispirms iepazīt, tad aktīvi un ieinteresēti rīkoties, ar ziņojumu sūtīšanu sniedzot palīdzīgu roku zinātniekiem savas zemes dabas daudzveidības saglabāšanā  un aizsargāšanā pret bīstamiem svešiniekiem – tāds ir šīs akcijas pats svarīgākais mērķis,  pilsoniskais un patriotiskais aspekts. 

Taču tikpat nozīmīgi var izrādīties arī lokālāki apsvērumi. 

Lai cik inovatīvi būtu zinātnieku izstrādātie ieteikumi un piedāvājumi, prakse turas uz politiķu izveidoto likumdošanu. Pagaidām likumdošanas līmenī apstiprinātajos Ministru Kabineta noteikumos tikai par Sosnovska latvāni skaidri norādīts, kādas cīņas metodes pret to lietojamas un kas ir atbildīgs, lai viss noritētu, kā nākas.  Taču zinātnieku analīze liecina, ka šāds normatīvais regulējums nepieciešamas vēl vismaz 24 bīstamajām invazīvajām sugām Latvijā!  Kamēr tāda nav, gana pazīstama ir situācija, ka viens zemes īpašnieks atbildīgi seko, lai viņa teritorijā neielavītos neviens bīstamais svešinieks, taču netālā kaimiņa laukos palo īsta Kanādas zeltslotiņu jūra, ceļmala piekuplojusi ar ošlapu kļavām, mežmalā saimnieko krokainās rozes audzes, priežu audzi pārņēmusi  vārpainās korintes kolonija, bet dārza dobēs mielojas Spānijas gliemežu ordas.  Viņš vai nu atzīst, ka situācijas priekšā jūtas bezspēcīgs, vai pat atrodas ārzemēs un par savu īpašumu neliekas ne zinis. 

Un tā atkal ir situācijā, kurā vajadzīga aktīva iesaiste.  Pilsoniskā stāja. 

Tāpat kā ar Sosnovska latvāni, arī pārējām invazīvajām sugām būtu jābūt skaidram, kur un kādas metodes strādā visefektīvāk, kad un kā tās pielietot, kas vēl bez tiešas izskaušanas ir nepieciešams, lai apstādinātu svešiniekus.  Tāpēc nepieciešams skaidrs katras sugas pārvaldības pasākumu plāns. Ziņojumi palīdz izveidot un pilnveidot šos pasākumu plānus. Ļauj tiem, kuri cīnās jau laikus saprast, kurai sugai kurā vietā  labākā ir pļaušana, kurai aparšana vai  pļaušana, vai izraušana ar visām saknēm. 

Jāsaprot, ka nenāks ne Kariņš, ne Rinkēvičs un manā zemē, mūsu zemē neko nedarīs. Mēs paši esam valsts. Un tikai no pašiem atkarīgs, kas ar mums šajā valstī notiek.